25-27 oktoberDomkyrkan, Equmeniakyrkan och Babettes Kafferi i Linköping

Pilgrims Höstmöte 2024

Pilgrims Höstmöte är ett ekumeniskt möte med inriktning mot andlig vägledning i vår tid. Det är en helg som består av gudstjänster, seminarier, samtal, kultur och konserter. Höstmötet har arrangerats sedan 2005 av tidskriften Pilgrim i samverkan med studieförbundet Bilda. Sedan 2021 sker det också i samarbete med Linköpings domkyrkoförsamling, Equmeniakyrkan i Linköping och Babettes Kafferi. Helgen riktar in sig på unga vuxna, men är öppet för alla som är intresserade av att delta.

Program

FREDAG

18:00 Höstmötet öppnas (Linköpings domkyrka)

VESPER (Linköpings domkyrka)

"Älska hela världen: On Loving Enemies" (föredraget hålls på engelska) - Inledningsföredrag med Luke Bretherton (Linköpings domkyrka)

COMPLETORIUM (Linköpings domkyrka)

Ca 20:30 Konsert. Into Your Arms – svenska artister tolkar Nick Cave. (Linköpings domkyrka)


LÖRDAG

08:00 LAUDES (Equmeniakyrkan)

Spår 1: Sörj inte, organisera er! (Equmeniakyrkan)

09:00 ”Att hela en stad: Om våld, segregation och frihet”

Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig för "Helamalmö"

10:00 Kaffe & frukt

10:45 "Christ and the Common Life: Living Together In a Fractured World" (föredraget hålls på engelska)

Luke Bretherton, teolog och professor vid Duke University

12:00 MIDDAGSBÖN (Equmeniakyrkan)

12:30 TID FÖR LUNCH

14:00 ”Liv i gemenskap: Den svåra och vackra vägen”

Syster Katarina OSB, Heliga Hjärtas kloster

Kaffe

16:00 Samtal mellan Nicolas Lunabba, Luke Bretherton och Syster Katarina OSB.

17:00 TID FÖR KVÄLLSMAT


Spår 2: Be ständigt! (Equmeniakyrkan)

09:00 ”Var bedjande innan du ber”

Charbel Rizk, syrisk-ortodox munk, Korsets kloster

10:00 Kaffe & frukt

10:45 "I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn: Att vara en bedjande muslim i en sekulariserad tid"

Bushra Ishaq, läkare och författare

12:00 MIDDAGSBÖN (Equmeniakyrkan)

12:30 TID FÖR LUNCH

14:00 "När ekot tystnar: Att leva det samtal som kallas bön"

Liselotte J Andersson, pastor och författare

Kaffe

16:00 Samtal mellan Charbel Rizk, Bushra Ishaq och Liselotte J Andersson.

17:00 TID FÖR KVÄLLSMAT

Spår 3: "Gör nånting vackert!" (prel Babettes Kafferi)

09:00 "Skönheten som ledtråd"

Andreas Nordlander, teolog

10:00 Kaffe & frukt

10:45 "Av kärlek till verkligheten: Kreativitet och materialitet"

Kristoffer Lignell, ikonmålare & Mirjam Hemström, vävkonstnär

12:00 MIDDAGSBÖN (Equmeniakyrkan)

12:30 TID FÖR LUNCH

14:00 "Tradition och skapande: Att ta emot och ge vidare"

Sara Parkman, artist

Kaffe

16:00 Samtal mellan Andreas Nordlander, Kristoffer Lignell, Mirjam Hemström och Sara Parkman.

17:00 TID FÖR KVÄLLSMAT

19:00 Lovsångsgudstjänst (Linköpings domkyrka)

21:30 Konsert med Nina Alexandra (Babettes Kafferi)

21:30 Sökarna live: Eric Schüldt samtalar med gäst. (Equmeniakyrkan)


SÖNDAG

08:00 LAUDES (Equmeniakyrkan)

08:30 Morgonbibelstudium med Peter Halldorf (Equmeniakyrkan)

11:00 Mässa (Linköpings domkyrka)

Information

Biljetten till Pilgrims höstmöte ger tillgång till höstmötets program, och fika under fredagskvällen och lördagen. Övriga måltider samt boende ordnar deltagare själva. Vesper och inledningsföredrag på fredag klockan 18.00 öppnar mötet. Som deltagare behöver man inte anmäla sin ankomst till höstmötet. Programmet i sin helhet finns på vår bokningssida, du följer det spår och kulturrum som du valt för dagarna.

Det finns möjlighet att boka plats i en sovsal i Equmeniakyrkan i Linköping (ca 50 platser, gemensam sal för kvinnor och män). Kostnaden för det är 100 kr för hela helgen. Medtag lakan, täcke, kudde och liggunderlag. Boka plats i sovsal via info@tidskriftenpilgrim.se. Vi rekommenderar att ni lämnar era saker i sovsalen innan inledningsföredraget.

Från den 1 september höjs deltagaravgiften till 625 kr. Avbokning sker till info@tidskriftenpilgrim.se. För avbokningar efter 1 oktober tar vi ut en administrationsavgift på 100 kr. Vid avbokning efter kl 18.00 den 25 oktober återbetalas inte deltagaravgiften.

Organized by

Linköpings domkyrkoförsamling